BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

Aktivitetskalender

Fredag d. 05/4 2019: Søsætning
Mandag d. 22/4 2019: Søsætning
Onsdag d. 24/4 2019 kl. 18: Generalforsamling
Lørdag d. 27/4 2019 kl.10: Standerhejsning
Fredag d. 03/5 2019: Søsætning
Lørdag d. 11/5 2019: Søsætning

Rotter på bådene

Rotter på havnen har længe været et problem. Nu bliver det koldt, og det betyder, at rotterne søger indendøre – nærmere bestemt ud på bådene! Ved flere lejligheder er rotter blevet set ombord på bådene i Krogen. De kommer nemt ombord via fortøjninger/landstrømskabler, eller de springer fra båd til båd. En rotte kan springe op til en meter på langs, og op til 75 cm i højden. Da den samtidig kan klatre op ad lodrette flader og klemme sig igennem huller med en diameter på kun 2 cm, eller sprækker med en højde på kun 1,5 cm, har de i de fleste tilfælde ganske let adgang til en båds indre bekvemmeligheder. Det kan ikke anbefales! En rotte kan på få timer ødelægge elektriske installationer og andet værdifuldt i en båd, i værste fald starte en brand eller initiere sænkning af båden.

Det kan derfor på det varmeste anbefales at holde alle luger lukkede, og sikre, at alle luftindtag er forsynet med gitre i metal, med en passende lille diameter i maskerne. Fortøjninger kan sikres med plasticskiver (låg til en malerspand), landstrømskabler hæves med elastik og evt. lejdere/trapper til ombordstigning fjernes eller sikres. Hvis alle gør det, bliver det svært at være rotte, og nemmere at være bådejer. Se gerne de foranstaltninger, der er foretaget på Bro 3, plads 111, “S/Y Hanne-Kjerstine”, til inspiration.

Opkrævning af kontingent 2019

Opkrævningen af kontingent og pladsleje omkring årsskiftet er helt afhængig af, at adresser, tlf. og mail er ajourført.
Opkrævningen for 2019 vil blive udsendt normalt omkring årsskiftet og i mangel af indbetaling max. 1 rykker. Herefter vil medlemskabet blive afsluttet, hvis indbetaling ikke er sket 14 dage efter udsendt rykker.
Mange medlemmer har oprettet Krogen til automatisk betaling via betalingsservice i banken. Det er en kæmpehjælp til kassereren, hvis flest mulig benytter denne mulighed.
Derfor en rigtig velment opfordring til at få cheket adresse, mail og tlf., hvis der er sket ændringer.
Ethvert medlem er meget velkommen til at kontakte kasserer Alexander Aagaard (sander.aagaard@icloud.com, tlf. 29452441), hvis der er tvivl.

Bådoptagning med Therkildsen

Therkildsen kommer til Krogen og tager både på land følgende dage:

Fredag d. 5/10 kl. 8-16

Lørdag d. 10/11 kl. 8-16

Fredag d. 16/11 kl. 8-16

Der vil snarest komme lister op i klubhuset, som man kan skrive sig på. Kan man ikke nogen af de angivne dage, må man selv lave en aftale med Therkildsen, og kan påregne, at optagningen så kommer til at ske på en hverdag.

Ny hjemmeside

Velkommen til Bådelauget Krogens nye hjemmeside! Bestyrelsen håber med dette tiltag, at flere af klubbens medlemmer vil få glæde af hjemmesiden til indhentning af information. Det er tilstræbt, at hjemmesiden er blevet mere overskuelig og enkel at finde rundt på, og der er foretaget en gennemgribende oprydning i indholdet. Hvis der skulle være ønsker til indhold, struktur mv., hører webmaster Mads Bo Falk gerne om det.

Rigtig god fornøjelse!