BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

Aktivitetskalender

Pt. ingen planlagte aktiviteter

Tildeling af pladser

Kære alle.

Som lovet kommer hermed info om hvem der er tildelt de ledige pladser:

Der var 12 ansøgere, det blev nr. 16 Peter Gonge, nr. 27 Palle Nørgaard og nr. 28 Steffen Kramp fra ventelisten.

 Jeg vil samtidig med denne info, benytte lejligheden til, på vegne af Krogen, at sende jer et ønske om en rigtig god jul og et spændende 2019.

 Bedste hilsen

Bjarne Ravn

Fartøjsinspektør

Master og vinterstativer

Bestyrelsen gør opmærksom på, at master under halvtaget bag klubhuset skal være forsynet med navn og telefonnummer – ellers ender de uden for masteopbevaringen.

Ubrugte vinterstativer skal være forsynet med bådnavn og telefonnummer – ellers henter havnen dem og kører dem til skrot!

Rotter på bådene

Rotter på havnen har længe været et problem. Nu bliver det koldt, og det betyder, at rotterne søger indendøre – nærmere bestemt ud på bådene! Ved flere lejligheder er rotter blevet set ombord på bådene i Krogen. De kommer nemt ombord via fortøjninger/landstrømskabler, eller de springer fra båd til båd. En rotte kan springe op til en meter på langs, og op til 75 cm i højden. Da den samtidig kan klatre op ad lodrette flader og klemme sig igennem huller med en diameter på kun 2 cm, eller sprækker med en højde på kun 1,5 cm, har de i de fleste tilfælde ganske let adgang til en båds indre bekvemmeligheder. Det kan ikke anbefales! En rotte kan på få timer ødelægge elektriske installationer og andet værdifuldt i en båd, i værste fald starte en brand eller initiere sænkning af båden.

Det kan derfor på det varmeste anbefales at holde alle luger lukkede, og sikre, at alle luftindtag er forsynet med gitre i metal, med en passende lille diameter i maskerne. Fortøjninger kan sikres med plasticskiver (låg til en malerspand), landstrømskabler hæves med elastik og evt. lejdere/trapper til ombordstigning fjernes eller sikres. Hvis alle gør det, bliver det svært at være rotte, og nemmere at være bådejer. Se gerne de foranstaltninger, der er foretaget på Bro 3, plads 111, “S/Y Hanne-Kjerstine”, til inspiration.

Opkrævning af kontingent 2019

Opkrævningen af kontingent og pladsleje omkring årsskiftet er helt afhængig af, at adresser, tlf. og mail er ajourført.
Opkrævningen for 2019 vil blive udsendt normalt omkring årsskiftet og i mangel af indbetaling max. 1 rykker. Herefter vil medlemskabet blive afsluttet, hvis indbetaling ikke er sket 14 dage efter udsendt rykker.
Mange medlemmer har oprettet Krogen til automatisk betaling via betalingsservice i banken. Det er en kæmpehjælp til kassereren, hvis flest mulig benytter denne mulighed.
Derfor en rigtig velment opfordring til at få cheket adresse, mail og tlf., hvis der er sket ændringer.
Ethvert medlem er meget velkommen til at kontakte kasserer Alexander Aagaard (sander.aagaard@icloud.com, tlf. 29452441), hvis der er tvivl.

Bådoptagning med Therkildsen

Therkildsen kommer til Krogen og tager både på land følgende dage:

Fredag d. 5/10 kl. 8-16

Lørdag d. 10/11 kl. 8-16

Fredag d. 16/11 kl. 8-16

Der vil snarest komme lister op i klubhuset, som man kan skrive sig på. Kan man ikke nogen af de angivne dage, må man selv lave en aftale med Therkildsen, og kan påregne, at optagningen så kommer til at ske på en hverdag.