Fartøjsstationen

Krogen råder over

31 A pladser 8 x 2.5 m. á 5400 kr. pr. år
20 B pladser 10 x 3 m. á 7500 kr. pr. år
16 C pladser 12 x 3,5 m. á 10500 kr. pr. år
14 D pladser 12 x 4.,5 m. á 13500 kr. pr. år.

Alle pladser har pæle.
Medlemsskab 400 kr. pr. år.
Venteliste kr. 100 pr. år.

Tildeling af pladser

Ønsker en pladsejer at bytte til en anden plads på fartøjsstationen, skal dette meddeles skriftligt til Fartøjsinspektøren inden 1. dec. Disse ønsker imødekommes så vidt muligt før udbud af ledige pladser.

Ledige pladser udbydes løbende, efter opslag i klubhuset og på hjemmesiden og med mail til alle medlemmer på ventelisten. Det medlem på ventelisten, med laveste nummer på ventelisten, bliver tilbudt pladsen.

Når medlemmet siger ja til pladsen orienteres kassereren, og der sendes opkrævning på årets havneleje. Havnelejen skal være betalt indenfor 14 dage efter modtaget opkrævning – er betaling ikke rettidig mistes retten til pladsen.

Medmindre andet er aftalt, forventes det, at der ligger en båd på pladsen ved sæsonstart.

 

Venteliste

Der er pt. desværre en ganske lang venteliste for at få en bådplads i Krogens fartøjsstation. Medlemsskab af Bådelauget Krogen (pt. kr. 400/år) samt et ventelistegebyr på kr. 100/år er en forudsætning for at komme på venteliste. Ansøg om medlemskab her: ANSØGNING.

Manglende rettidig betaling medfører sletning fra ventelisten

Medlemmer på ventelisten kan ikke skrive sig på venteliste til en bestemt fast plads.

Se den aktuelle venteliste HER.

 

El

El afregnes med 2,50 kr. pr. kWh. Det er kun tilladt for medlemmerne at trække strøm gennem tildelt måler, som fås ved henvendelse til kabelmester Henning Jensen, tlf. 2489 6410. Medlemmer med måler skal desuden betale kr. 100 pr. år til vedligeholdelse af kabler og målere.

Der afregnes mindst en gang årligt ved aflæsning og indberetning af målertal til elmåleransvarlig Mads Bo Falk, mail@madsbofalk.dk. Aflæsning skal ske senest d. 1/6 hvert år. Ved særligt stort forbrug afregnes hyppigere, efter aftale.

Afregning af strøm sker ved overførsel til konto 9838 – 2070201103 eller med Mobilepay til Mads Bo Falk, 30265585. I begge tilfælde med angivelse af målernummer – ikke medlemsnummer, navn eller andet!