Fartøjsstationen

Krogen råder over

31 A pladser 8 x 2.5 m. á 5400 kr. pr. år
20 B pladser 10 x 3 m. á 7500 kr. pr. år
16 C pladser 12 x 3,5 m. á 10500 kr. pr. år
14 D pladser 12 x 4.,5 m. á 13500 kr. pr. år.

Alle pladser har pæle.
Medlemsskab 400 kr. pr. år.
Venteliste kr. 100 pr. år.

Tildeling af pladser

Ønsker en pladsejer at bytte til en anden plads på fartøjsstationen, skal dette meddeles skriftligt til Fartøjsinspektøren inden 1. dec. Disse ønsker imødekommes så vidt muligt før udbud af ledige pladser.

Ledige pladser udbydes løbende, efter opslag i klubhuset og på hjemmesiden og med mail til alle medlemmer på ventelisten. Det medlem på ventelisten, med laveste nummer på ventelisten, bliver tilbudt pladsen.

Når medlemmet siger ja til pladsen orienteres kassereren, og der sendes opkrævning på årets havneleje. Havnelejen skal være betalt indenfor 14 dage efter modtaget opkrævning – er betaling ikke rettidig mistes retten til pladsen.

Medmindre andet er aftalt, forventes det, at der ligger en båd på pladsen ved sæsonstart.

Se retningslinjerne for bådstativer på land HER.

 

Venteliste

Pga. meget lange udsigter (5-10 år), har bestyrelsen desværre set sig nødsaget til foreløbigt at suspendere optag til venteliste. Venligst hold jer orienteret her på hjemmesiden.

Manglende rettidig betaling af ventelistegebyr medfører sletning fra ventelisten

Medlemmer på ventelisten kan ikke skrive sig på venteliste til en bestemt fast plads.

Se den aktuelle venteliste HER.

 

El

El afregnes med 2,50 kr. pr. kWh. Det er kun tilladt for medlemmerne at trække strøm gennem tildelt måler, som fås ved henvendelse til kabelmester Mogens Eduard Jensen, tlf. 28222062 eller Steffen Skov, tlf. 53545634. Medlemmer med måler skal desuden betale kr. 100 pr. år til vedligeholdelse af kabler og målere.

Der afregnes mindst en gang årligt ved aflæsning og indberetning af målertal til elmåleransvarlig Mads Bo Falk, mail@madsbofalk.dk. Indberetningen kan ske ved at sende MMS med billede af måleren til Mads, tlf. 30265585.
Aflæsning skal ske senest d. 1/6 hvert år. Ved særligt stort forbrug afregnes hyppigere, efter aftale.

Afregning af strøm sker ved overførsel til konto 9838 – 2070201103 eller med Mobilepay til Mads. I begge tilfælde med angivelse af målernummer – ikke medlemsnummer, navn eller andet!

Parkering på havnen

De afspærrede områder, der er reserveret til havnens brugere, må kun benyttes af pladslejere/medejere som er medlemmer af havnens foreninger, og kun når der udøves en foreningsmæssig aktivitet. Dvs. f.eks. sejlads, arbejde på båd eller aktiviteter i eller omkring eget eller andre klubbers klubhus.

Konkrete eksempler:

  • Et medlem skal ned på havnen og arbejde på sin båd. De aflukkede områder kan benyttes.
  • Et medlem arbejder i midtbyen, parkerer på havnen og cykler på arbejde: De lukkede områder kan ikke benyttes.
  • Et medlem bor på sin båd og har brug for en parkeringsplads. De aflukkede områder kan ikke benyttes. Personen må finde andre muligheder, f.eks. Navitas’ p-hus
  • Et medlem skal ud og sejle sammen med nogle venner (som ikke er medlemmer). Vennerne kan ikke benytte de aflukkede områder.
  • Klubben holder et stævne med deltagere udefra. Klubben kan udstede midlertidige tilladelser til stævnedeltagerne, så de kan benytte de aflukkede områder.
  • Klubben udlåner klubhuset til et medlem, der holder en fest. Festdeltagerne kan ikke benytte de aflukkede områder.

Bestyrelsen i Krogen v/Erik kan udlevere et parkeringskort til pladslejere/medejere, som er er medlem i Krogen, og som ved underskrift erklærer, at de er bekendt med og vil overholde de regler, der er gældende for parkering med parkeringstilladelse. Se reglerne HER.
Erik kan træffes i klubhuset for udlevering af P-kort onsdage 17-18.30, eller i ganske særlige tilfælde efter aftale.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Køb af nøgle til bom, kr. 50, refunderes ikke ved eventuel tilbagelevering. Bom skal aflåses med nøgle efter begyndt/afsluttet parkering!

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december i udstedelsesåret, derefter skal et nyt udstedes. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91 18 13 96. Ud: 23 85 12 62. På vestsiden (opfyldningen) anvendes 91 18 67 57.

Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.