Foreningen

Bådelauget Krogen drives som en demokratisk forening med en årlig generalforsamling, som vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift.

Ansøgning om medlemskab af foreningen kan ske her: ANSØGNING