Foreningen

Bådelauget Krogen drives som en demokratisk forening med en årlig generalforsamling, som vælger en bestyrelse til at varetage den daglige drift.

Ansøgning om medlemskab af foreningen kan ske her: ANSØGNING. Ansøgningsskemaet printes, udfyldes, scannes (eller tag et billede med din mobil) og sendes til Erik Graae, erik.graae.rasmussen@gmail.com.