Bestyrelsen

Formand

Bjørn “Bønne” Petersen
bjoernboennepetersen@gmail.com
Tlf. 27 28 79 19

Næstformand og kontakt til HAL (forenings-samarbejdet)

Kurt Eriksen
kurteriksen48@gmail.com
Tlf. 28637888

Kasserer

Henning Laugesen
henning@dadlnet.dk
Tlf. 22 16 06 86

Fartøjsinspektør og ansvarlig for flådestationen

Steffen Kramp
skr@stofanet.dk
Tlf. 22 50 84 70

Bestyrelsesmedlem

Torsten Ulsig
torsten.ulsig@gmail.com
Tlf. 25 38 53 78

Sekretær

Steffen Skov
sskov@youseeme.dk 
Tlf. 53545634

Suppleant
Mogens Fiil Christensen
Tlf. 86 18 77 13 / 28 11 77 33

Suppleant

Gilbert Albrecht

Suppleantaspirant

Bettina Graulund

TILLIDSPOSTER (ikke medlem af bestyrelsen):

Vinterplads

Henning Jensen
asylvanien@privat.dk
Tlf. 2489 6410

Webmaster, elmåler-aflæsning og vand på broerne

Mads Bo Falk
mail@madsbofalk.dk
Tlf. 30265585

Elmålere
Mogens Eduard Jensen
eduard.jensen@gmail.com
Tlf. 28222062

Gæstesejlerpladser
Se siden “Gæstesejlere“.

 

Referater af bestyrelsesmøder