Ledige bådpladser

Fra sejlsæsonen 2022 er Krogen på flydebro 28 blevet tildelt nogle nye bådpladser, alle på nordsiden af broen. Det betyder at vi nu kan vi tildele ledige pladser til pladslejere, som længe har haft ønske om anden bådplads på vores fartøjsstation og naturligvis medlemmer fra Krogen´s venteliste !
Der er tale om 3 A-pladser 2,5m på fartøjsstationen som du kender den i dag.
10 B-pladser på 3m (enkelte er nogle cm. Bredere) samt 1 C-plads på 3,5m som alle er på bro 28.

Pladserne kan kun søges af Krogen´s medlemmer, og bliver tildelt efter dem på ventelisten jævnfør højeste anciennitet.
Når du ansøger om en af de ledige pladser skal du oplyse følgende:

  1. Er det en motorbåd eller sejlbåd (hvis du har en båd)?
  2. Bådens længde og bredde samt bådens vægt!

VIGTIGT – VIGTIGT!
Nye pladslejere SKAL acceptere IKKE at komme med eget bådstativ, men skal sammen med øvrige Sejlklubber på Vest siden, indgå i en fælles stativordning (som den der fungerer på østsiden). Ønsker du, inden du søger en af de ledige pladser, at vide mere om stativordningen, kan du søge oplysning på Krogen´s hjemmeside www.krogen.biz, her kan du læse om ordningen.
Du kan også kontakte Jørgen Bargisen på tlf. 21699556, han står som ansvarlig for stativordningen for Materiel Lauget Vest´s stativordning, og her kan du få dine spørgsmål om ordningen belyst.

Når du som ny pladslejer anløber Krogen´s Fartøjsstation, skal din båd være forsynet med bådnavn og hjemhavn (Krogen Aarhus).
Du skal/sende kopi af din bådforsikring!
Du SKAL have et elkabel med måler, som udleveres mod et depositum på 1000,-kr.
Er ejerskabet et bådfællesskab, skal alle medejere registreres som medlem!

Din ansøgning om en af de ledige pladser skal være undertegnede i hænde senest fredag d.3. dec.kl. 18.00, og skal ske skriftligt eller pr. mail.
Har du som ansøger spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på min tlf. 20263230.

Fartøjsinspektør
Bjarne Ravn
Skovvejen 44 E 3. tv.
8000 Aarhus C
Mail: lb-ravn@webspeed.dk

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *