Formandens beretning for 2019

Kære medlemmer

Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle for et spændende og udfordrende år i Bådelauget Krogen.
Jeg vil gerne indlede med en status på krogen som interessefællesskab.

Krogen Bådelaugs grundlag er en fælles interesse for havet, havnen, både og socialt samvær.
Vi kommer alle med hver vores baggrund og behov; sejlbåd, motorbåd, nye og gamle medlemmer, passive medlemmer, medlemmer uden båd, fastliggere osv.
Det er det, der gør Krogen speciel og det skal vi fastholde og give plads til alle.
For at alle bliver hørt, afholder vi en generalforsamling, hvor vi laver en fælles kurs og fælles retningslinier for hvordan vi gerne vil have Krogens Bådelaug.
Vi vælger en bestyrelse der skal holde kursen og føre retningslinerne ud i livet.
Hverken bestyrelsen eller medlemmer har specielle privilegier eller mere ret end andre.
Det betyder, at vi alle skal overholde reglerne og hjælpe til med at holde den kurs der er vedtaget.
Der vil være situationer, hvor medlemmer føler sig presset over klubbens beslutninger, hvor der måske bliver råbt højt og det skal der være plads til !
Men samværet i Krogen bygger på tryghed og respekt for hinanden.
Derfor er er den største forpligtigelse vi har overfor hinanden at sikre, at alle føler sig velkommen !

Aktiviteter:

 • Der i løbet af året blevet arbejdet for et nyt klubhus. Forslaget kan ses i det gamle klubhus.
  Sport og fritid valgte at sætte byggeplanerne på hold, da der var behov for at flytte huset ind på opfyldningen og lave en plan for dette område først.
  Placeringen vil fremgå af kommunens tegninger og byggeansøgningen vil opstarte, så snart planerne for opfyldningen er godkendt.
 • Der er blevet arbejdet for at få en ny og billigere el- aftale med NRGI
 • Krogen indgår i det nye klubsamarbejde på havnen: Havneforeningen Aarhus Lystbådhavn/HAL.
  HAL behandler spørgsmål af fælles interesse for klubberne og repræsenterer den samlede fritidshavn over for kommunen/Sport & Fritid.
  Krogen har en fast plads i HALs bestyrelse og i en arbejdsgruppe om orientering/service/betalingsmetoder for gæstesejlere og standardisering af bronumre og ens skiltning på havnen.
 • Krogen er ligeledes involveret i MLV der arbejder på en aftale med sport og fritid om at overtage træhallen som garage for gummigeden samt andet materiel. Gennem MLV vil det være muligt at leje materiel.
 • Bestyrelsen har for en stund valgt at lukke for tilmelding til Krogen’s ventelisten ved antallet 50
 • Vi har til sæsonen 2020 kun modtaget en afmelding af bådplads, og det er sket med virkning fra 1. juni.
 • Vi har fået en ny pladslejer fra ventelisten.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til
– bestyrelsen for deres arbejde
– til onsdagsholdet for at holde vores klubhus i og området så flot
– til Bjarne og Steen for deres store arbejde med fartøjsstationen
– til Henning, som altid er klar til at hjælpe med diverse gøremål, samt  Mogens, som er klubbens nye mand, der hjælper, når der er strømproblemer
– samt til alle medlemmer for den opbakning og tillid I har vist bestyrelsen.

De bedste hilsner

Claus Riekehr Møller,
Formand

REGNSKAB og KASSERERENS BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET findes ved at klikke på dem.

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *