BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

AKTIVITETSKALENDER

Generalforsamling 2021
Torsdag d. 27/5 kl. 18.
Mere info HER.

Udlevering af P-kort

Der vil være mulighed for at få udleveret P-kort, samt info om
bomanlæg m.m. på flg datoer:

Lørdag d. 24. april fra kl. 10.00 – 12.00 i forbindelse med
Standerhejsning/Søsætning
Fredag d. 30. april fra kl. 10.00 – 11.30 Ved eller i klubhuset (Store Bededag)
Mandag d. 03. maj fra kl. 17.30 – 18.30 Ved eller i klubhuset
Onsdag d. 05. maj fra kl. 17.30 – 18.30 Ved eller i klubhuset
Lørdag d. 08. maj fra kl. 10.00 – 12.00 Ved eller i klubhuset

VIGTIGT!
P-kort kan jævnfør Aarhus Lystbådehavns P-regler kun udstedes til
medlemmer med fast bådplads, kun til eget køretøj, kun en tilladelse
pr. medlem og må kun benyttes i forbindelse med sejlads og eller
aktivitet i klubber på havnen.
https://lystbaadehavn.aarhus.dk/regler/#7

Skulle man være forhindret i at møde op på en af ovenstående dage, kan
man evt. sende en mail til erik.graae.rasmussen@gmail.com for at
aftale en anden dag (ekspeditionstid må påregnes).

Med venlig hilsen
Erik Graae Rasmussen
Krogen

Generalforsamlingen udskydes

Grundet den forbedrede udvikling i Corona-situationen samt en del medlemmers usikkerhed overfor virtuel afvikling af generalforsamlingen, har bestyrelsen i aften besluttet at udskyde generalforsamlingen endnu engang i håb om, at det med udskydelsen bliver muligt at afvikle ved normalt fremmøde

Torsdag den 27.5.2021 kl. 1800.

Normal afvikling kræver lempelse af regeringens Corona restriktioner og det er håbet,  at dette vil ske i de kommende uger.
Placeringen af generalforsamlingen vil af ovenstående grunde først kunne meddeles senere.
Dagsorden vil være uændret bortset fra sidste rettidige frist for ændringsforslag, der med den nye dato indebærer, at ændringsforslag skriftligt skal være modtaget af bestyrelsen den 12.5.2021. Se mere info om generalforsamlingen HER.
De nærmere oplysninger om sted og forhold vil fremgå af hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.

Den nye bro 32 er klar!

Samtidig med, at de første både i dag blev søsat, blev den nye flydebro, Bro 32, godkendt til brug. God timing!

Første båd ved den nye bro:

OBS!
For at vi kan bevare den nye flydebro fin og længst mulig, er der forbud mod at skrue/sømme noget i den nye bro.

Det er dog tilladt at skrue i kantbjælken yderst. Et forslag til evt. landgangstrappe, som kan imødekomme denne begrænsning, kan ses HER.

Bedste hilsen
Bjarne Ravn
Fartøjsinspektør
Krogen

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 i Bådelauget Krogen
Torsdag den 22.4.2021 kl. 1800.

Udskudt til 27/5 kl. 18, se HER!

Dagsorden efter vedtægterne – se den HER. Se motivation for vedtægtsændring under indkomne forslag HER.

Alle kan få ordet. Stemmeret har kun pladslejere.
Detaljeret instruks i afvikling via computer udsendes i god tid inden mødet.

Husk forslag til generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen (den 12. maj 2021).

Formand, Claus R. Møller ønsker at koncentrere sig om at fremme af nyt klubhus og ønsker derfor at blive afløst som formand.

Bestyrelsesmedlem Anton Vester ønsker ikke genvalg.

På bestyrelsens vegne

Aleksander Aagaard,

kasserer, mob. 29452441, mail: sander.aagaard@icloud.com

Klubhuset lukkes

Sundhedsmyndighedernes påbud skal overholdes i Krogens klubhus, hvorfor det er lukket.
Påbudet gælder indtil 
nye retningslinier fra regeringen kommer.

Det er således kun fastliggere, uden anden mulighed for adgang til toiletfaciliteter, der kan benytte toiletterne og bad. Mad kan laves i køkkenet af én person.
Ophold i Klubhuset er ikke tilladt !

Drikkevarer kan købes men skal indtages udendørs.

Ny stativordning

MLV kan tilbyde en ny stativordning, og den har følgende fordele:

  • Du får via ordningen et godt staiv som passer til din båd
  • Du kan, via ”Geden” og vognen, få din båd kørt på vinterpladsen med mast!
  • MLV kan sikre dit gl. stativ bliver skrottet for kun 150,-kr
  • Den dag, du ikke mere har båd, kan du få tilbagebetalt dit depositum
  • Du kan, for kr. 150/år, få stativet leveret/hentet
  • Hvis du med i MLV STATIVORDNINGEN, har du mulighed for at leje træhallen for 50,-kr pr. dag, f.eks. i forbindelse med en rep. eller andet

Her er udtalelser fra et par af vores medlemmer, som har valgt at gå med i ordningen:

Så er Martha kommet på land i sit nye bådstativ.
De sidste mange år har det været stativer produceret efter det forhåndenværende søms princip. Med hendes lave dybgang, skulle der lige et par klodser under, nu står hun fuldstændig sikkert og det er trygt at gå ombord på land.
Hun er nu mobil, så jeg kan få hende under tag i træhallen, hvis der skulle blive behov, om det så er for en dag eller for en uge.
Som renterne er, er det jo en rigtig god investering bedre end at have pengene stående i banken.
Jeg ser frem til, at stativet sammen med de andre kun fylder en lille smule, når Martha er tilbage i vandet.

Henning Laugesen.

Da jeg hørte om MLVs stativordningen, var det en nem beslutning. Tænk sig at have et stativ, der bliver stillet frem til dig klar ved kajkanten. Ikke noget med at slæbe de gamle stativdele frem der bliver tungere og tungere for hvert år, finde bolte og møtrikker, få dem renset for sidste års sand og grus, få dem smurt og derefter ligge på knæ et par timer (og af en eller anden grund falder der altid en kraftig efterårsbyge lige på det tidspunkt) for at få banket bolte og stativdele sammen. I stedet står dit nye stativ nu klar. Din båd smutter nemt ned i stativet, som er virkelig nemt at justere på, og de gode folk fra MLV kører derefter din båd hen på plads – og med mast på fandt jeg ud af – selv om båden skal ud på opfyldningen. Og til foråret henter de den igen – alt sammen for en minimal betaling. What’s not to like!
Mange sejlerhilsner fra en glad og tilfreds stativbruger

Torsten Ulsig
Caprice, Krogen

For mere information, se det tidligere opslag om stativordningen.

Venlig hilsen

Bjarne Ravn,
Fartøjsinspektør

El til både på land

Det skal indskærpes fra højeste sted (havnens administration), at

Der må ikke være tilsluttet el til både på land, hvis ejeren ikke er til stede!

Eksempler på, hvad der kan ske ved tilsluttet el, kunne findes i dagspressen sidste vinter, i både Kaløvig og Egå, hvor både udbrændte på vinterpladsen…

Nye retningslinjer for bådstativer

Krogen påbegynder nu gradvis indføring af nye bådstativer. Hvad det betyder for dig, kan du læse her:

Nuværende Pladsejere:
Du kan fortsat bruge dit eget stativ så længe du ønsker det, men du kan også vælge at gå over til brug af de nye stativer.

Nye Pladsejere:
Du kan ikke få en plads på Krogens Fartøjsstation uden at indgå i den nye Stativ-ordning (uanset hvor længe, du har stået på Krogens venteliste).

Hvordan fungerer det?
De nye stativer er ikke ejet af den enkelte Pladsejer, men indgår i en fælles stativ-pulje. Via indbetaling på MLVs bankkonto af et depositum, som svarer til stativets kostpris, er man sikret et stativ, der passer til den båd, man ejer. Skifter man båd, og i den forbindelse får brug for et større/mindre stativ, kan der blive tale om, at man skal betale et supplerende depositum, eller at man får et differencebeløb tilbage.
Den dag, man ikke mere har en båd og har opsagt sin bådplads, tilbagebetales det indbetalte depositum.

Ikke anvendte, privatejede stativer.
Når den nuværende pladsejer vælger at indgå i den nye Stativ-ordning, har vedkommendeansvaret for, at det gamle stativ fjernes helt fra Aarhus Havns område.
Privatejede stativer, der fortsat er i brug, men aktuelt ikke anvendes – f.eks. fordi båden bliver i vandet vinteren over – vil midlertidigt kunne udlånes/udlejes til en anden pladsejer i Krogen.

Hvem ejer og administrerer de nye stativer?
De nye stativer ejes og administreres af MLV. MLV har i 2020 anskaffet grej – “Mini-ged” og Stativvogn – til håndtering, uddeling, flytning m.v. af stativerne. Ved indbetaling af 150 kr/sæson med MobilPay, kan bådejere tilmeldt stativ-puljen få bragt/opstillet og returneret/oplagret stativet. Man er ikke garanteret at kunne få nøjagtigt det samme stativ hvert år.

Kontaktperson i MLV: Se website: https:///www.mlval.dk/ – med alle oplysninger.
Krogens Bestyrelse v/ fartøjsinspektør Bjarne Ravn er naturligvis også altid til rådighed med råd og vejledning.

Bestyrelsen, Bådelauget Krogen.