BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

Aktivitetskalender

Pt. ingen planlagte aktiviteter

Bådplads ledig

Til de første 30 på Krogen´s Venteliste!

Der er nu blevet en ledig 4,5 m bådplads på Bro 3 og det er plads nr. 122D.

Den årlige pladsleje er 13.500,-kr.

Er det en plads du kunne tænke dig, skal du sende en mail til Krogen´s Fartøjsinspektør Bjarne Ravn, mailadr.: lb-ravn@webspeed.dk.

Du bedes her oplyse bådens længde/bredde og om det er en sejlbåd eller motorbåd og også gerne hvor du har båden forsikret.

Din ansøgning skal være os i hænde senest torsdag d. 23. maj, og i den efterfølgende uge vil det blive oplyst alle hvem der er tildelt bådpladsen.

Måtte du have spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig !

Bedste hilsen

Fartøjsinspektør

Bjarne Ravn

tlf. 20263230

Redningsaktion i havnebassinet

Søndag d. 5. maj ved 8-tiden faldt en kvinde i vandet fra kajen ved den blå kran. Der var ikke en sjæl på havnen, og vandet er stadig meget koldt. Hun kunne, pga. den hurtige afkøling, ikke komme op ved egen kraft. Det havde set sort ud, hvis ikke hendes råb om hjælp var blevet hørt af to af vores fastboere i en nærliggende båd.

Kvinden blev holdt oppe af den ene af fastboerne i gummibåd, en fastboer, som kom til, hentede et bjærgemærs til også at holde hende, mens den tredje hjalp redningspersonalet med at finde stedet ved kajkanten. Indenfor kort tid ankom to brandbiler med frømand, en politibil og en ambulance, og ved fælles indsats lykkedes det at få kvinden bjærget op på kajen, hvorfra hun blev kørt til observation på hospitalet.

Hændelsen bekræfter igen det hensigtsmæssige i en grad af beboelse i bådene. Det har ofte før vist sig gavnligt ift. sikring af tomme både i stormvejr og forebyggelse af kriminalitet på havnen. Denne gang har det formodentlig reddet et menneskes liv.

Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til Bådelauget Krogens

ordinære generalforsamling

Onsdag d. 24. april 2019 kl. 18.00 i Havnens Varmestue, 8000 Århus C

Dagsorden ifølge vedtægterne, med ny formandsvalg og drøftelse

Af nyt klubhus status.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Klubben vil beværte med kaffe, øl, vand og aftensmad.

For at have styr på antal deltagere til spisning,

bedes I skrive jer på ophængte liste i klubhuset SENEST d. 12. april.

190424 Indkaldelse til generalforsamling

Onsdagsholdet rydder op

Onsdagsholdet har igen haft en rigtig god dag, hvor alle de planlagte opgaver blev udført. Dagen blev afsluttet med en dejlig middag tilberedt af holdets kok Michael. Holdet rydder op på Krogens arealer, det er ofte tiltrængt!

Billedet viser kun nogle fra Onsdagsholdet, alle var ikke samlet da fotografen kom, Henrik og Steen var lige smuttet, Søren Steen blev kaldt til en opgave uden for havnen, og der var afbud fra Per og Tom.

Kontingent og pladsleje

Kære medlemmer.

Kontingent og pladsleje for 2019 udsendes sidste halvdel af januar til betaling først i februar.
Vær venligst opmærksom på at eventuelle adresseændringer er tilgået kassereren på mailadressen: sander.aagaard@icloud.com
Er opkrævning ikke modtaget få dage efter den 1.2.2019 bedes henvendelse ligeledes rettet til kassereren på ovennævnte mailadresse eller på sms/tlf. 29452441.

Med venlig hilsen

Aleksander Aagaard
Kasserer, Bådelauget Krogen
Tlf. 29452441
Mail: sander.aagaard@icloud.com