BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

AKTIVITETSKALENDER

Pt. ingen planlagte aktiviteter

SUPer i havnen

På lørdag d. 8/8 fra kl. 15 afholder Stand-Up-Padlerne en konkurrence i området mellem Den Permanente og Århus Lystbådehavn. Der ventes at deltage mindst 100 padlere.
Opløbet mod mål ligger inde i selve havnen fra nord og ned mod bunden af havnen. Opløbet ventes at finde sted fra klokken ca. 16 og en times tid frem, idet alle nok ikke når frem på en gang.
Havnen er ikke lukket for øvrig sejlads, men det vil nok være en god ide at være ekstra opmærksom på trafikken i den nævnte periode.
Man kan også få sig en tilskueroplevelse og stå og heppe!

Bestyrelsen

Røde/grønne skilte

Til alle pladslejere og medejere:

Så er sejlsæsonen 2020 i gang, hvilket betyder at i skal besøge lystbådehavne og Krogen får besøg af gæstesejlere.
For at sikre at vore gæstesejlere hurtigt finder en plads der passer den enkeltes båd, er det vigtigt at i husker at vende jeres skilt til grønt.
På skiltet skriver i med en tusch hvor lang tid pladsen er fri og gerne hvornår på dagen i forventer at være tilbage.
Der kan skrives direkte på den grønne plade eller, som vist på billedet, på en blød magnet plade. Skriften er efterfølgende let at fjerne med sprit.

Alle ved jo hvor dejligt det er, når man anløber en havn, hvor de hjemmehørende har husket at vende skilte til grønt, og den oplevelse vil vi gerne give Krogen’s gæstesejlere.

Skulle I glemme at vende skiltet kan I risikere at en gæst er lagt ind på jeres plads.
Ønskes der ændring på det i har skrevet på det grønne skilt kan I kalde Steen Fosgrau på tlf. 20898023, så vil han være behjælpelig med at ændre det.

På forhånd tak for jeres hjælp, den vil ganske sikkert bidrage til at vi får glade gæstesejlere og dermed velkommen gæsteleje til klubben😄👍⛵️

Bedste hilsen
Fartøjsinspektør
Bjarne og fungerende havnemester Steen.

Aflæsning af elmålere

Det er blevet tid for den årlige aflæsning af alle elmålere. Har du en elmåler til din båd, skal du senest 1. juni aflæse den og sende aflæsningen til undertegnede, som står for elregnskabet. Senest 1. juni betyder: næste gang, du kommer ned på din båd!

Det, jeg skal bruge, er målernr. (ikke pladsnummer, telefonnummer, navn, fødested, civilstand, fritidsinteresser eller andet). Altså: målernummer, og selvfølgelig målerstanden. Det nemmeste er ofte at tage et billede af hele måleren (altså, hvor også målernummeret er med), og sende det på en MMS eller mail. Derefter modtager du svar med det beløb, du skal betale.

Respekter venligst det frivillige arbejde, der udføres i klubben, bl.a. i dette tilfælde med elregnskabet, ved at huske at aflæse, gøre det NU – og huske at betale straks, du kender beløbet. Ca. 90 % af arbejdet med at holde styr på de godt 70 målere, der er ude i landskabet består i at følge op og rykke for manglende aflæsninger og betalinger. Det er jo helt unødvendigt. En aflæsning (i form af f.eks. et billede af måleren, eller en SMS med målernummeret og målerstanden) tager ca. 15 sekunder. Et opfølgningsarbejde med rykkere for først aflæsning, derefter betaling, kan nemt tage 20 minutter – pr. måler!

På forhånd tak for et godt samarbejde om elmåler-systemet i klubben :0)

Venlig hilsen

Mads Falk
Tlf. 30265585
Mail: mail@madsbofalk.dk

Formandens beretning for 2019

Kære medlemmer

Jeg vil gerne starte med at sige tak til alle for et spændende og udfordrende år i Bådelauget Krogen.
Jeg vil gerne indlede med en status på krogen som interessefællesskab.

Krogen Bådelaugs grundlag er en fælles interesse for havet, havnen, både og socialt samvær.
Vi kommer alle med hver vores baggrund og behov; sejlbåd, motorbåd, nye og gamle medlemmer, passive medlemmer, medlemmer uden båd, fastliggere osv.
Det er det, der gør Krogen speciel og det skal vi fastholde og give plads til alle.
For at alle bliver hørt, afholder vi en generalforsamling, hvor vi laver en fælles kurs og fælles retningslinier for hvordan vi gerne vil have Krogens Bådelaug.
Vi vælger en bestyrelse der skal holde kursen og føre retningslinerne ud i livet.
Hverken bestyrelsen eller medlemmer har specielle privilegier eller mere ret end andre.
Det betyder, at vi alle skal overholde reglerne og hjælpe til med at holde den kurs der er vedtaget.
Der vil være situationer, hvor medlemmer føler sig presset over klubbens beslutninger, hvor der måske bliver råbt højt og det skal der være plads til !
Men samværet i Krogen bygger på tryghed og respekt for hinanden.
Derfor er er den største forpligtigelse vi har overfor hinanden at sikre, at alle føler sig velkommen !

Aktiviteter:

 • Der i løbet af året blevet arbejdet for et nyt klubhus. Forslaget kan ses i det gamle klubhus.
  Sport og fritid valgte at sætte byggeplanerne på hold, da der var behov for at flytte huset ind på opfyldningen og lave en plan for dette område først.
  Placeringen vil fremgå af kommunens tegninger og byggeansøgningen vil opstarte, så snart planerne for opfyldningen er godkendt.
 • Der er blevet arbejdet for at få en ny og billigere el- aftale med NRGI
 • Krogen indgår i det nye klubsamarbejde på havnen: Havneforeningen Aarhus Lystbådhavn/HAL.
  HAL behandler spørgsmål af fælles interesse for klubberne og repræsenterer den samlede fritidshavn over for kommunen/Sport & Fritid.
  Krogen har en fast plads i HALs bestyrelse og i en arbejdsgruppe om orientering/service/betalingsmetoder for gæstesejlere og standardisering af bronumre og ens skiltning på havnen.
 • Krogen er ligeledes involveret i MLV der arbejder på en aftale med sport og fritid om at overtage træhallen som garage for gummigeden samt andet materiel. Gennem MLV vil det være muligt at leje materiel.
 • Bestyrelsen har for en stund valgt at lukke for tilmelding til Krogen’s ventelisten ved antallet 50
 • Vi har til sæsonen 2020 kun modtaget en afmelding af bådplads, og det er sket med virkning fra 1. juni.
 • Vi har fået en ny pladslejer fra ventelisten.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til
– bestyrelsen for deres arbejde
– til onsdagsholdet for at holde vores klubhus i og området så flot
– til Bjarne og Steen for deres store arbejde med fartøjsstationen
– til Henning, som altid er klar til at hjælpe med diverse gøremål, samt  Mogens, som er klubbens nye mand, der hjælper, når der er strømproblemer
– samt til alle medlemmer for den opbakning og tillid I har vist bestyrelsen.

De bedste hilsner

Claus Riekehr Møller,
Formand

REGNSKAB og KASSERERENS BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET findes ved at klikke på dem.

Generalforsamling udskudt

Generalforsamling 2020 er fastlagt til den 22. april 2020. Corona situationen gør, at det ikke lovligt at forsamles efter vedtægterne. Orienter jer venligst på hjemmesiden.

I stedet vil formandens beretning og revideret regnskab blive fremlagt på klubbens hjemmeside fra den 22.4.2020. Spørgsmål til beretning og regnskab vil herefter kunne stilles telefonisk, pr sms eller mail fra den 22.4.2020 til den 30.4.2020, hvorefter bestyrelsens svar vil blive givet via hjemmesiden.

Der vil ikke blive afholdt valg til bestyrelse eller revision før det kan foregå ved personligt fremmøde. Forslag er velkomne, men kan ikke sættes under afstemning af samme årsag.

Vi håber alle på en snarlig bedring af situationen.

På bestyrelsens vegne

Claus Riekehr Møller

formand

Parkering på Fiskerivej

Der er kommet nye regler for parkering på havnen. Nedenstående retningslinjer vil fremover kunne findes under “Fartøjsstationen” her på hjemmesiden, eller på opslag i klubhuset:

De afspærrede områder, der er reserveret til havnens brugere, må kun benyttes af pladslejere/medejere som er medlemmer af havnens foreninger, og kun når der udøves en foreningsmæssig aktivitet. Dvs. f.eks. sejlads, arbejde på båd eller aktiviteter i eller omkring eget eller andre klubbers klubhus.

Bestyrelsen i Krogen kan udlevere et parkeringskort til pladslejere/medejere, som er er medlem i Krogen, og som ved underskrift erklærer, at de er bekendt med og vil overholde de regler, der er gældende for parkering med parkeringstilladelse.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Køb af nøgle til bom, kr. 50, refunderes ikke ved eventuel tilbagelevering. Bom skal aflåses med nøgle efter begyndt/afsluttet parkering!

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december 2020, og et nyt udstedes med virkning fra 1. januar 2021. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til. Det skal fornyes hvert år, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91181396. Ud: 23851262.

Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.