BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

AKTIVITETSKALENDER

Bådoptagning
Fredag d. 2/10
Fredag d. 16/10
Fredag d. 30/10
Lørdag d. 7/11

Alle dage kl. 8-16
Booking på listerne i klubhuset.

 

Seneste nyt om Bro 2

De videre undersøgelser har desværre vist, at Bro 2 er “uhelbredelig” og skal udskiftes.
Derfor skal alle både på bro 2 fjernes i løbet af den kommende uge.
Bådene kan enten placeres på anden plads indenfor lystbådehavnens område og evt. gæsteleje vil blive refunderet  – eller tages på land og i vinterstativ.
Havnefogeden vil forsøge at aftale optagning i ugens løb med en vognmand. Opslag herom i klubhuset og på hjemmesiden, så snart aftale foreligger.

Den altovervejende stemning er at erstatningen skal være en flydebro.

Venlig hilsen
Bjarne Ravn, fartøjsinspektør.

Generalforsamling aflyst

På baggrund af den aktuelle udvikling i Corona-situationen har bestyrelsen besluttet at aflyse den generalforsamling, som var indkaldt til 28.09.20. Dermed er Generalforsamling 2020 i det hele taget aflyst. Næste ordinære generalforsamling i Krogen afholdes i april 2021.
Bestyrelsen

Nye pladslejere – og information om bådstativer

Efter ansøgningsfristens udløb havde 15 fra Krogens venteliste ansøgt om de 2 ledige bådpladser på vores fartøjsstation.

Efter anciennitetsprincippet blev det Kim Pank Simonsen, der blev tildelt 2,5m pladsen, og Max Nielsen, der tildeltes 4,5m pladsen.

Begge ansøgere har accepteret kravet om ikke at komme med eget bådstativ, men vil benytte sig af det nye bådstativ system, der tilbydes nye pladslejere på vestsiden via MLV. MLV er fældesnævneren for alle klubber på vestsiden.
Bådstativet tilpasses således der er taget hensyn til bådens vægt og størrelse, og det lånes mod et depositum for hvad der svare til stativets kostpris. Den dag pladslejeren opsiger sin bådplads, og dermed ikke har brug for det lånte Bådestativ, tilbagebetales det indbetalte depositum.

Det vil også være godkendt at nye pladslejere, når de skal have båden på land, låner eller lejer et stativ hos en sejlerven.
Er der tale om en mindre båd som kan transporteres/stå på en trailer, bliver det også godkendt, men når traileren ikke anvendes må den ikke stå på havnens område, men skal placeres f.eks. derhjemme.

Bestyrelsen ønsker de nye pladslejere velkommen på Krogen’s fartøjsstation.

Bedste hilsen
Bjarne Ravn
Fartøjsinspektør
Krogen

Hegn om vinterpladsen

I dag bliver der gravet huller og opsat pullerter på vores vinterplads, derefter bliver pladsen indkranset med kæde.
Havnen arbejder på at få en aftale med en entreprenør om at få pladsen tromlet, og det skulle være klaret til d. 2. oktober, hvor de første både kommer på land, jævnfør den plan der kan ses her på hjemmesiden.

Til foråret 2021, hvor alle både skal være væk fra vinterpladsen inden 1. juni, er pladsen dermed klar til parkering for sejlere, som er ude at sejle (husk p-kort i forruden).

Det gl. slæbested forventes repareret inden udgangen af oktober i år, hvilket betyder at adgangen til det midlertidige slæbested ved opfyldningen nedlægges.
Havnen har givet sit OK til at vi må sætte både på opfyldningen som tidl. år, og vi har fundet en enkel måde at løse bom-problemet på, det betyder også at der ikke bliver problemer med at få el og strøm til bådene som kommer til at stå på opfyldningen.

Det vil fortsat være Henning og jeg, der sikrer placering af bådene mest hensigtsmæssigt på den formindskede vinterplads.

Venlig hilsen
Bjarne Ravn,
fartøjsinspektør

Bådoptagning

Therkildsen tager både op på følgende dage:

Fredag d. 2/10
Fredag d. 16/10
Fredag d. 30/10
Lørdag d. 7/11
Alle dage kl. 8-16
Der ophænges snarest skemaer til booking i automat-stuen i klubhuset.
Se venligst nedenstående opslag om vinterpladserne!

Parkering på Fiskerivej

Der er kommet nye regler for parkering på havnen. Nedenstående retningslinjer vil fremover kunne findes under “Fartøjsstationen” her på hjemmesiden, eller på opslag i klubhuset:

De afspærrede områder, der er reserveret til havnens brugere, må kun benyttes af pladslejere/medejere som er medlemmer af havnens foreninger, og kun når der udøves en foreningsmæssig aktivitet. Dvs. f.eks. sejlads, arbejde på båd eller aktiviteter i eller omkring eget eller andre klubbers klubhus.

Bestyrelsen i Krogen kan udlevere et parkeringskort til pladslejere/medejere, som er er medlem i Krogen, og som ved underskrift erklærer, at de er bekendt med og vil overholde de regler, der er gældende for parkering med parkeringstilladelse.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Køb af nøgle til bom, kr. 50, refunderes ikke ved eventuel tilbagelevering. Bom skal aflåses med nøgle efter begyndt/afsluttet parkering!

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december 2020, og et nyt udstedes med virkning fra 1. januar 2021. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til. Det skal fornyes hvert år, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91181396. Ud: 23851262.

Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.