BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

AKTIVITETSKALENDER

Søsætning med Therkildsen:

Lørdag den 4.4.2020 kl. 08:00 til kl. 13:00
Fredag den 17.4.2020 kl. 8:00 til kl. 15:30
Lørdag den 25.4.2020 kl. 8:00 til kl. 13:00
Fredag den 15.5.2020 kl. 8:00 til kl. 16:30

Tyveri

Vores fine mælkehvide glasvase med rød kant er byttet ud med en rædsel af en keramikvase. Vi vil meget gerne have byttet tilbage!
Klubben er ikke en byttebutik – her kan henvises til Frelsens Hær!

Søsætning

Følgende datoer er booket til søsætning med Therkildsen:

Lørdag den 4.4.2020 kl. 08:00 til kl. 13:00
Fredag den 17.4.2020 kl. 8:00 til kl. 15:30
Lørdag den 25.4.2020 kl. 8:00 til kl. 13:00
Fredag den 15.5.2020 kl. 8:00 til kl. 16:30
Tilmeldingslisterne hænger i automatrummet, og der må kun skrives med blyant.
Betingelserne er skrevet på en separat seddel, der bør læses før notering.

Kontingent og pladsleje 2020

Snart udsender jeg opkrævninger på kontingent og pladsleje. Opkrævning kan forventes modtaget medio januar, og sidste frist for betaling er 3. februar.

Det er en meget stor hjælp for både jer medlemmer og mig, hvis betaling tilmeldes automatisk betaling. Oplysninger herom fremgår af opkrævningen.

Er der, siden sidste opkrævning, sket ændring i adresse, mailadresse og/eller telefonnummer, bedes oplysning herom straks sendes til mig.

På forhånd tak for hjælpen!

Venlig hilsen

Sander Aagaard,

kasserer.

sander.aagaard@icloud.com
Tlf. 29452441

 

Parkering på Fiskerivej

Der er kommet nye regler for parkering på havnen. Nedenstående retningslinjer vil fremover kunne findes under “Fartøjsstationen” her på hjemmesiden, eller på opslag i klubhuset:

De afspærrede områder, der er reserveret til havnens brugere, må kun benyttes af pladslejere/medejere som er medlemmer af havnens foreninger, og kun når der udøves en foreningsmæssig aktivitet. Dvs. f.eks. sejlads, arbejde på båd eller aktiviteter i eller omkring eget eller andre klubbers klubhus.

Bestyrelsen i Krogen kan udlevere et parkeringskort til pladslejere/medejere, som er er medlem i Krogen, og som ved underskrift erklærer, at de er bekendt med og vil overholde de regler, der er gældende for parkering med parkeringstilladelse.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Køb af nøgle til bom, kr. 50, refunderes ikke ved eventuel tilbagelevering. Bom skal aflåses med nøgle efter begyndt/afsluttet parkering!

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december 2020, og et nyt udstedes med virkning fra 1. januar 2021. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til. Det skal fornyes hvert år, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91181396. Ud: 23851262.

Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.

Redningsaktion i havnebassinet

Søndag d. 5. maj ved 8-tiden faldt en kvinde i vandet fra kajen ved den blå kran. Der var ikke en sjæl på havnen, og vandet er stadig meget koldt. Hun kunne, pga. den hurtige afkøling, ikke komme op ved egen kraft. Det havde set sort ud, hvis ikke hendes råb om hjælp var blevet hørt af to af vores fastboere i en nærliggende båd.

Kvinden blev holdt oppe af den ene af fastboerne i gummibåd, en fastboer, som kom til, hentede et bjærgemærs til også at holde hende, mens den tredje hjalp redningspersonalet med at finde stedet ved kajkanten. Indenfor kort tid ankom to brandbiler med frømand, en politibil og en ambulance, og ved fælles indsats lykkedes det at få kvinden bjærget op på kajen, hvorfra hun blev kørt til observation på hospitalet.

Hændelsen bekræfter igen det hensigtsmæssige i en grad af beboelse i bådene. Det har ofte før vist sig gavnligt ift. sikring af tomme både i stormvejr og forebyggelse af kriminalitet på havnen. Denne gang har det formodentlig reddet et menneskes liv.

Onsdagsholdet rydder op

Onsdagsholdet har igen haft en rigtig god dag, hvor alle de planlagte opgaver blev udført. Dagen blev afsluttet med en dejlig middag tilberedt af holdets kok Michael. Holdet rydder op på Krogens arealer, det er ofte tiltrængt!

Billedet viser kun nogle fra Onsdagsholdet, alle var ikke samlet da fotografen kom, Henrik og Steen var lige smuttet, Søren Steen blev kaldt til en opgave uden for havnen, og der var afbud fra Per og Tom.