BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

AKTIVITETSKALENDER

Søsætning med Therkildsen:
Fredag d. 9/4/21
Lørdag d. 24/4/21
Fredag d. 7/5/21

Alle dage fra kl. 8:00.
Tilmelding på listerne i klubben.

Søsætning

Så er der kommet datoer for søsætning med Therkildsen.

Proceduren er som vanlig: Tilmelding sker på listerne, som er ophængt i klubhuset. Men det er vigtigt, at både på 8 ton plus SKAL noteres på listerne, så Therkildsen kan medbringe en større kran.
Fredag d. 9/4/21
Lørdag d. 24/4/21
Fredag d. 7/5/21
Alle dage fra kl. 8:00. Husk at læse opslaget “VIGTIGT” tv. for skemaerne!
Hilsen Steffen & Bjarne

To ledige pladser

Der er nu 2 ledige pladser på Krogens Fartøjsstation!
Der er tale om en plads på 3,0m og en på 3,5m.
Pladserne kan kun søges af Krogen´s medlemmer, og bliver tildelt dem på ventelisten med den højest anciennitet.

Når du ansøger om en af de ledige pladser, skal du oplyse følgende:
Er det en sejlbåd eller motorbåd (hvis du har en båd allerede)?
Bådens længde og bredde samt bådens vægt!

Vigtigt!:
De nye pladslejere SKAL acceptere ikke at bruge eget bådstativ, idet Krogen sammen med øvrige sejlklubber på vest siden, fra 1. januar 2021 løbende vil overgå til at skulle være en del af en fælles løsning omkring bådstativer (den der fungere i dag på Østsiden).

Afhængig af bådstørrelse skal der betales et depositum, og når pladslejeren engang måtte opsige sin bådplads i Krogen, vil beløbet blive tilbagebetalt.

Når du som ny pladslejer anløber Krogen´s Fartøjsstation skal din båd være forsynet med bådnavn, og hjemhavn (Krogen Aarhus)

Efter anløb:
Du skal aflevere en kopi af din bådforsikring!
Dersom du har behov for strøm fra vore elstandere, kan det kun ske via et målerkabel, som du mod et depositum på 1000,-kr. får udleveret.
Er ejerskabet et bådfællesskab, skal alle medejere registreres som medlem.

Din ansøgning om en af de ledige bådpladser skal være undertegnede i hænde senest d. 3. marts kl. 18.00, og skal ske skriftligt eller pr. mail.

Har du som ansøger spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på tlf.

Fartøjsinspektør
Bjarne Ravn
Skovvejen 44 E 3. tv.
8000 Aarhus C
Mail: lb-ravn@webspeed.dk
Tlf. 20263230

Har du checket dine søventiler i dag?

Nu letter frosten, og det betyder, at evt. frostsprængte søventiler vil begynde at lække. Det vil være en rigtig god ide at slå et slag forbi havnen, hvis din båd ligger i vandet/isen, og få checket, at alt er, som det skal være.

Det forlyder, at et par både står på bunden allerede – ude i Marselisborg Havn!

Bro-nyt

Så er Krogens faste Garnbro væk, og vi kan glæde os til, at den nye flydebro snart kommer på plads. Ovre på den anden side af havnen sker der samtidig fornyelse af de to nordligste broer (ASK/Bugten). I løbet af det/de kommende år forventes der yderligere
udskiftning/nyplacering af havnens øvrige broer og dermed oprettelse af flere bådpladser.
Det er Aarhus Kommune, der er ejer af havnen. Krogen og de øvrige brugerklubber på
havnen har en naturlig interesse i bidrage til og få indflydelse både på driften og udviklingen af havnen. Vores samarbejdsforum, Havneforeningen Aarhus Lystbådehavn, HAL (aarhuslystbaadehavn.dk) har løbende møder med kommunens Sport- og Fritidsafdeling. Her bidrager vi med synspunkter på og konkrete forslag til både den fysiske indretning af og de økonomiske vilkår omkring fornyelsen af havnen.
Krogens bestyrelse har emnet på mødedagsordenen som fast punkt.

Venlig hilsen
Kurt Eriksen, Krogens repræsentant i HAL

Klubhuset lukkes

Sundhedsmyndighedernes påbud skal overholdes i Krogens klubhus, hvorfor det er lukket.
Påbudet gælder indtil 
nye retningslinier fra regeringen kommer.

Det er således kun fastliggere, uden anden mulighed for adgang til toiletfaciliteter, der kan benytte toiletterne og bad. Mad kan laves i køkkenet af én person.
Ophold i Klubhuset er ikke tilladt !

Drikkevarer kan købes men skal indtages udendørs.

Ny stativordning

MLV kan tilbyde en ny stativordning, og den har følgende fordele:

  • Du får via ordningen et godt staiv som passer til din båd
  • Du kan, via ”Geden” og vognen, få din båd kørt på vinterpladsen med mast!
  • MLV kan sikre dit gl. stativ bliver skrottet for kun 150,-kr
  • Den dag, du ikke mere har båd, kan du få tilbagebetalt dit depositum
  • Du kan, for kr. 150/år, få stativet leveret/hentet
  • Hvis du med i MLV STATIVORDNINGEN, har du mulighed for at leje træhallen for 50,-kr pr. dag, f.eks. i forbindelse med en rep. eller andet

Her er udtalelser fra et par af vores medlemmer, som har valgt at gå med i ordningen:

Så er Martha kommet på land i sit nye bådstativ.
De sidste mange år har det været stativer produceret efter det forhåndenværende søms princip. Med hendes lave dybgang, skulle der lige et par klodser under, nu står hun fuldstændig sikkert og det er trygt at gå ombord på land.
Hun er nu mobil, så jeg kan få hende under tag i træhallen, hvis der skulle blive behov, om det så er for en dag eller for en uge.
Som renterne er, er det jo en rigtig god investering bedre end at have pengene stående i banken.
Jeg ser frem til, at stativet sammen med de andre kun fylder en lille smule, når Martha er tilbage i vandet.

Henning Laugesen.

Da jeg hørte om MLVs stativordningen, var det en nem beslutning. Tænk sig at have et stativ, der bliver stillet frem til dig klar ved kajkanten. Ikke noget med at slæbe de gamle stativdele frem der bliver tungere og tungere for hvert år, finde bolte og møtrikker, få dem renset for sidste års sand og grus, få dem smurt og derefter ligge på knæ et par timer (og af en eller anden grund falder der altid en kraftig efterårsbyge lige på det tidspunkt) for at få banket bolte og stativdele sammen. I stedet står dit nye stativ nu klar. Din båd smutter nemt ned i stativet, som er virkelig nemt at justere på, og de gode folk fra MLV kører derefter din båd hen på plads – og med mast på fandt jeg ud af – selv om båden skal ud på opfyldningen. Og til foråret henter de den igen – alt sammen for en minimal betaling. What’s not to like!
Mange sejlerhilsner fra en glad og tilfreds stativbruger

Torsten Ulsig
Caprice, Krogen

For mere information, se det tidligere opslag om stativordningen.

Venlig hilsen

Bjarne Ravn,
Fartøjsinspektør

El til både på land

Det skal indskærpes fra højeste sted (havnens administration), at

Der må ikke være tilsluttet el til både på land, hvis ejeren ikke er til stede!

Eksempler på, hvad der kan ske ved tilsluttet el, kunne findes i dagspressen sidste vinter, i både Kaløvig og Egå, hvor både udbrændte på vinterpladsen…

Nye retningslinjer for bådstativer

Krogen påbegynder nu gradvis indføring af nye bådstativer. Hvad det betyder for dig, kan du læse her:

Nuværende Pladsejere:
Du kan fortsat bruge dit eget stativ så længe du ønsker det, men du kan også vælge at gå over til brug af de nye stativer.

Nye Pladsejere:
Du kan ikke få en plads på Krogens Fartøjsstation uden at indgå i den nye Stativ-ordning (uanset hvor længe, du har stået på Krogens venteliste).

Hvordan fungerer det?
De nye stativer er ikke ejet af den enkelte Pladsejer, men indgår i en fælles stativ-pulje. Via indbetaling på MLVs bankkonto af et depositum, som svarer til stativets kostpris, er man sikret et stativ, der passer til den båd, man ejer. Skifter man båd, og i den forbindelse får brug for et større/mindre stativ, kan der blive tale om, at man skal betale et supplerende depositum, eller at man får et differencebeløb tilbage.
Den dag, man ikke mere har en båd og har opsagt sin bådplads, tilbagebetales det indbetalte depositum.

Ikke anvendte, privatejede stativer.
Når den nuværende pladsejer vælger at indgå i den nye Stativ-ordning, har vedkommendeansvaret for, at det gamle stativ fjernes helt fra Aarhus Havns område.
Privatejede stativer, der fortsat er i brug, men aktuelt ikke anvendes – f.eks. fordi båden bliver i vandet vinteren over – vil midlertidigt kunne udlånes/udlejes til en anden pladsejer i Krogen.

Hvem ejer og administrerer de nye stativer?
De nye stativer ejes og administreres af MLV. MLV har i 2020 anskaffet grej – “Mini-ged” og Stativvogn – til håndtering, uddeling, flytning m.v. af stativerne. Ved indbetaling af 150 kr/sæson med MobilPay, kan bådejere tilmeldt stativ-puljen få bragt/opstillet og returneret/oplagret stativet. Man er ikke garanteret at kunne få nøjagtigt det samme stativ hvert år.

Kontaktperson i MLV: Se website: https:///www.mlval.dk/ – med alle oplysninger.
Krogens Bestyrelse v/ fartøjsinspektør Bjarne Ravn er naturligvis også altid til rådighed med råd og vejledning.

Bestyrelsen, Bådelauget Krogen.

Hegn om vinterpladsen

I dag bliver der gravet huller og opsat pullerter på vores vinterplads, derefter bliver pladsen indkranset med kæde.
Havnen arbejder på at få en aftale med en entreprenør om at få pladsen tromlet, og det skulle være klaret til d. 2. oktober, hvor de første både kommer på land, jævnfør den plan der kan ses her på hjemmesiden.

Til foråret 2021, hvor alle både skal være væk fra vinterpladsen inden 1. juni, er pladsen dermed klar til parkering for sejlere, som er ude at sejle (husk p-kort i forruden).

Det gl. slæbested forventes repareret inden udgangen af oktober i år, hvilket betyder at adgangen til det midlertidige slæbested ved opfyldningen nedlægges.
Havnen har givet sit OK til at vi må sætte både på opfyldningen som tidl. år, og vi har fundet en enkel måde at løse bom-problemet på, det betyder også at der ikke bliver problemer med at få el og strøm til bådene som kommer til at stå på opfyldningen.

Det vil fortsat være Henning og mig, der sikrer placering af bådene mest hensigtsmæssigt på den formindskede vinterplads.

Venlig hilsen
Bjarne Ravn,
fartøjsinspektør