BÅDELAUGET KROGEN
Fiskerivej 13
8000 Aarhus C
Denmark

Position :
56 10.10′ N
10 13.40′ E
Google Maps

Kontonr. 9838 – 2070201103

AKTIVITETSKALENDER

Standerhejsning 2020

Lørdag d. 25/4 kl. 10, se HER.

Søsætning med Therkildsen:

Lørdag den 4.4.2020 kl. 08:00 til kl. 13:00
Fredag den 17.4.2020 kl. 8:00 til kl. 15:30
Lørdag den 25.4.2020 kl. 8:00 til kl. 13:00
Fredag den 15.5.2020 kl. 8:00 til kl. 16:30
Klik HER for mere information.

Landstrøm – på land

Både på landarealerne må ikke have tilsluttet strømkabler når ejeren ikke er til stede.

Der har lige været en alvorlig hændelse i Kalø, som vi helst ikke ser gentaget her i havnen.

Mine folk vil hver dag fjerne kabler, og vi starter op med advarsler til den enkelte bådejer, som så eventuelt kan medføre bortvisning fra havnen, hvis flere advarsler er nødvendige.

Venlig hilsen

Ejvind Nielsen
Havnechef

Adresseændringer

Årets kontingentindbetalinger er ved at være i hus. I den forbindelse er det på sin plads igen at minde om, at det er meget vigtigt at alle ændringer i adresse, email-adresse og telefonnummer straks meddeles kassereren, da der ellers f.eks. er risiko for ikke at modtage opkrævninger på pladsleje og kontingent, og dermed ryge ud!

Samtidig kan det på det varmeste anbefales at sætte regningerne fra klubben til automatisk betaling. Det letter både kassererens arbejde og sikrer mod utilsigtet sletning fra medlems- og fartøjsliste.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.

Søsætning

Følgende datoer er booket til søsætning med Therkildsen:

Lørdag den 4.4.2020 kl. 08:00 til kl. 13:00
Fredag den 17.4.2020 kl. 8:00 til kl. 15:30
Lørdag den 25.4.2020 kl. 8:00 til kl. 13:00
Fredag den 15.5.2020 kl. 8:00 til kl. 16:30
Tilmeldingslisterne hænger i automatrummet, og der må kun skrives med blyant.
Betingelserne er skrevet på en separat seddel, der bør læses før notering.

Parkering på Fiskerivej

Der er kommet nye regler for parkering på havnen. Nedenstående retningslinjer vil fremover kunne findes under “Fartøjsstationen” her på hjemmesiden, eller på opslag i klubhuset:

De afspærrede områder, der er reserveret til havnens brugere, må kun benyttes af pladslejere/medejere som er medlemmer af havnens foreninger, og kun når der udøves en foreningsmæssig aktivitet. Dvs. f.eks. sejlads, arbejde på båd eller aktiviteter i eller omkring eget eller andre klubbers klubhus.

Bestyrelsen i Krogen kan udlevere et parkeringskort til pladslejere/medejere, som er er medlem i Krogen, og som ved underskrift erklærer, at de er bekendt med og vil overholde de regler, der er gældende for parkering med parkeringstilladelse.

Da der er P-kontrol er det vigtigt, at det udleverede parkeringskort altid anbringes synligt i bilens forrude.

Køb af nøgle til bom, kr. 50, refunderes ikke ved eventuel tilbagelevering. Bom skal aflåses med nøgle efter begyndt/afsluttet parkering!

Parkeringskortet er gældende frem til 31. december 2020, og et nyt udstedes med virkning fra 1. januar 2021. Parkeringskortet gælder kun til det køretøj, det er udstedt til. Det skal fornyes hvert år, og kan anvendes på vest- og østsiden. På østsiden skal der anvendes telefonisk P-kode: Ind: 91181396. Ud: 23851262.

Ved misbrug vil bestyrelsen inddrage parkeringskort og nøgle.

Redningsaktion i havnebassinet

Søndag d. 5. maj ved 8-tiden faldt en kvinde i vandet fra kajen ved den blå kran. Der var ikke en sjæl på havnen, og vandet er stadig meget koldt. Hun kunne, pga. den hurtige afkøling, ikke komme op ved egen kraft. Det havde set sort ud, hvis ikke hendes råb om hjælp var blevet hørt af to af vores fastboere i en nærliggende båd.

Kvinden blev holdt oppe af den ene af fastboerne i gummibåd, en fastboer, som kom til, hentede et bjærgemærs til også at holde hende, mens den tredje hjalp redningspersonalet med at finde stedet ved kajkanten. Indenfor kort tid ankom to brandbiler med frømand, en politibil og en ambulance, og ved fælles indsats lykkedes det at få kvinden bjærget op på kajen, hvorfra hun blev kørt til observation på hospitalet.

Hændelsen bekræfter igen det hensigtsmæssige i en grad af beboelse i bådene. Det har ofte før vist sig gavnligt ift. sikring af tomme både i stormvejr og forebyggelse af kriminalitet på havnen. Denne gang har det formodentlig reddet et menneskes liv.

Onsdagsholdet rydder op

Onsdagsholdet har igen haft en rigtig god dag, hvor alle de planlagte opgaver blev udført. Dagen blev afsluttet med en dejlig middag tilberedt af holdets kok Michael. Holdet rydder op på Krogens arealer, det er ofte tiltrængt!

Billedet viser kun nogle fra Onsdagsholdet, alle var ikke samlet da fotografen kom, Henrik og Steen var lige smuttet, Søren Steen blev kaldt til en opgave uden for havnen, og der var afbud fra Per og Tom.